Storytelling

Elke mijlpaal in het leven kan een moment zijn om even stil te staan bij wat was en nog moet komen. Bewonder, koester en heb lief.

"een schouder, een arm
een rots en een kei
niet alsmaar hier
toch altijd dichtbij
het mooiste verhaal
dat ben jij"

Er zijn heel wat mijlpalen in het leven waarvan je zegt ‘dit laten we niet zomaar voorbij gaan’. Eén ding is zeker, het gaat altijd over liefde.

Liefde om het leven dat is ontstaan, liefde die twee mensen één maakt, liefde om het leven dat er was.

In intieme kring of met je hele familie- en vriendenkring kan je dit unieke moment vieren. Samen creëren we een bijzonder verhaal over geboorte, huwelijk of afscheid nemen.
Ik sta jullie bij voor de inhoud en vorm en zorg ervoor dat een persoonlijk verhaal tot leven komt in gedichten, getuigenissen, verhalen en muziek.

Een persoonlijk verhaal voor iedereen.

Ontdek de mogelijkheden

Geboorte

Zelf werden wij tot 2 maal toe mama en papa. Al liep het de laatste keer niet van een leien dakje. En dan pas komt ook echt het besef hoe fragiel we allen zijn en hoe wonderlijk het leven eigenlijk wel niet is. Het klinkt enorm cliché, maar dat is het gewoon ook. Om dit moment van nieuw leven aan te kondigen en om er even intens bij stil te staan kan je ervoor kiezen om een geboorte ceremonie te houden. Je doet dit best binnen de eerste 12 weken vanaf de geboorte. We staan stil bij wie dit nieuwe wezentje is en waar en bij wie het zal opgroeien. We zitten samen om heel wat zaken te overlopen en een persoonlijke ceremonie inhoud te geven. Daarna ga ik verder in mijn eentje en verras ik jullie met iets bijzonders tijdens de geboorteceremonie.

Huwelijk

Enkel burgerlijk trouwen vinden jullie net niet genoeg, begrijpelijk! Een pure formaliteit met weinig diepgang in het ‘waarom’. Om juist deze reden kunnen jullie ervoor kiezen om een persoonlijke huwelijksceremonie te laten plaatsvinden. Tijdens een gesprek bij jullie thuis hebben we het over jullie verleden, heden en toekomst. Een persoonlijk gesprek waarbij jullie me vertellen waarover het wel en niet kan gaan en nog heel wat andere praktische zaken. Nadien hebben jullie elk apart nog een persoonlijke vragenlijst i te vullen. Met alle informatie ga ik verder aan de slag om een ceremonie vorm en inhoud te geven die aansluit bij jullie wensen maar waarbij alles een verrassing zal zijn.

Afscheid

Een krop in de keel, een intens verdriet. Misschien is dit wel het belangrijkste inzicht dat we moeten onthouden over verdriet. Verdriet heeft sterk te maken met vreugde en liefde. Soms zegt men dat verdriet een universele ervaring is.  En toch ervaart niet iedereen in dezelfde mate verdriet bij afscheid nemen. Enkel degene die in staat zijn tot liefde, om te houden van mensen en dingen, ervaren ook verdriet. Verdriet is helaas dan ook heel vaak de keerzijde van liefde.

Op een rustig moment komen we samen in intieme kring om een levensverhaal te schetsen, herinneringen boven te halen en te vertellen over hoe het was en hoe het zal worden. Getuigenissen, verhalen, zinvolle muziek gekaderd in een persoonlijke afscheidsceremonie. Volledig zoals de familie of de overledene had gewild. Want afscheid nemen bestaat niet, herinneringen draag je altijd mee.

Voor prijzen van storytelling kan u terecht op de pagina ‘tarieven’.